Wat is angiografie?
Angiografie is een röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten met behulp van contrastmiddel worden afgebeeld. Dit wordt gedaan via een slangetje (katheter) dat (meestal) via de liesslagader wordt ingebracht.

 

Belangrijk
Bent u bij eerder röntgenonderzoek overgevoelig gebleken voor contrastmiddel, meld dit dan aan uw behandelend arts. Uw arts kan dan voorzorgsmaatregelen nemen. Slikt u bloedverdunners, zoals acenocoumarol (sintromitis) of marcoumar of andere bloedverdunnende middelen, overlegt u dan vooraf met uw behandelend arts of u tijdelijk moet stoppen met het innemen van deze middelen. Slikt u metformine (glucophage) tegen suikerziekte, overlegt u dan vooraf met uw behandelend arts of u tijdelijk moet stoppen met het innemen van dit middel.

 

Voorbereiding thuis
Raadpleeg hiervoor de patiënteninformatiefolder. Wanneer er een afspraak wordt gemaakt voor dit onderzoek, krijgt u deze folder mee.

 

Opname
Voor dit onderzoek moet u worden opgenomen in het ziekenhuis voor een dagopname.

transparant_1 lege regel

U wordt in bed naar de afdeling radiologie gebracht. Op de afdeling radiologie neemt de laborant(e) de procedure van het onderzoek of behandeling met u door. U neemt plaats op de onderzoekstafel. De laborant(e) legt steriele doeken over u heen. U krijgt een plaatselijke verdoving door een prikje in uw lies, zodat u tijdens het onderzoek geen pijn voelt. Daarna prikt de radioloog uw liesslagader aan en brengt via dit gaatje een slangetje (katheter) in. Het slangetje schuift de radioloog door tot in de grote lichaamsslagader (aorta). Zodra het slangetje op zijn plaats ligt, spuit de radioloog de contrastvloeistof in. Zo zijn de bloedvaten zichtbaar op een beeldscherm. Het inspuiten van de contrastvloeistof geeft een warm gevoel, dat geleidelijk weer verdwijnt. Dit inspuiten wordt een paar keer herhaald. Als de bloedvaten voldoende in beeld zijn gebracht, gaat het slangetje eruit. Daarna wordt de liesslagader ± 20 minuten dichtgedrukt en een drukverband aangelegd op de punctieplaats.

 

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 1 uur.

 

Na het onderzoek
U blijft tot ongeveer 4 uur na het onderzoek op de verpleegafdeling. Hier wordt regelmatig uw lies, bloeddruk en polsslag gecontroleerd.

Wanneer u thuis bent

  • De eerste 24 uur na het onderzoek mag u niet autorijden en moet u rustig aan doen.
  • Tot een week na het onderzoek mag u uw lies niet zwaar belasten. Dit houdt in dat u niet mag fietsen, sporten en zwaar tillen.
  • Op de plaats van de punctie kan een bloeduitstorting ontstaan. Deze zakt in de loop van de tijd uit. Dit geeft soms pijnklachten, maar verdwijnt na enkele dagen. U neemt contact op met het ziekenhuis als de lies zeer pijnlijk blijft.
    transparant_1 lege regel
 

Dotterbehandeling
Met een dotterbehandeling worden vernauwingen van bloedvaten in uw buik, benen en/of liezen opgerekt. Hiervoor gebruikt men een dotterkatheter. Dit is een dun slangetje (katheter) met aan het uiteinde een ballonnetje. Het inbrengen van een dotterkatheter gebeurt op dezelfde manier als bij een angiografie. Zodra de dotterkatheter op de juiste plaats ligt van de vernauwing in het bloedvat, wordt het ballonnetje opgeblazen. Het opblazen van het ballonnetje kan een drukkend gevoel geven, dat geleidelijk weer verdwijnt.  Na de dotterbehandeling kan het bloed weer beter doorstromen.  Een dotterbehandeling duurt ongeveer 1 à 2 uur.  Voor een dotterbehandeling moet u 2 dagen worden opgenomen in het ziekenhuis.

 

Stentplaatsing
Bij een stentplaatsing wordt een metalen buisje (stent) achtergelaten op de plaats van de vernauwing. Ook deze stent wordt ingebracht met een katheter. Na de stentplaatsing kan het bloed weer beter doorstromen.  Het inbrengen van een stent gebeurt op dezelfde manier als bij een angiografie. Een stentplaatsing duurt ongeveer 1 á 2 uur. Voor een stentplaatsing moet u twee dagen worden opgenomen in het ziekenhuis.

 

Straling
Om organen en bloedvaten zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Straling kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. De hoeveelheid straling die wij gebruiken is echter zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook niet als u meerdere onderzoeken krijgt. Het is wel belangrijk om te weten of u in verwachting bent. Sommige onderzoeken kunnen namelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan doorgaan.

 

Contrastmiddelen
Zoals u overgevoelig kunt zijn voor bepaalde medicijnen of voeding (zoals bijv aardbeien of noten), kunt u ook overgevoelig zijn voor contrastmiddelen. Het is vooraf niet te bepalen hoe u zult reageren op de ingespoten contrastvloeistof. In verreweg de meeste gevallen treden geen bijwerkingen op. Een warm gevoel, kriebel in de keel, en het gevoel dat u in uw broek plast, treden normaliter wel op. Zelden treden lichte overgevoeligheidsreacties op zoals jeuk, galbultjes, waterige ogen, niezen, misselijkheid en braken. Extreem zelden treden ernstige allergische reacties op, bijv zwelling van het slijmvlies in het strottenhoofd, astma-aanvallen of een shock. Deze reacties treden dan vrijwel meteen op na inspuiting van het contrastmiddel. Om deze verschijnselen tegen te gaan heeft de arts de beschikking over een aantal anti-stoffen die bij u kunnen worden ingespoten en die deze overgevoeligheidsreacties tegengaan. De afdeling radiologie maakt gebruik van een hoogwaardig contrastmiddel dat de bijwerkingen en zodoende de risico’s voor u tot een minimum beperkt. Er is een uitgebreide folder over “Contrastmiddelen op de afdeling radiologie” beschikbaar. Tevens is het mogelijk dat u de bijsluiter van het te gebruiken contrastmiddel inziet.

transparant_1 lege regel

Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de desbetreffende patiëntenfolder. Bekijk hier het overzicht van de patiëntenfolders.

transparant_1 lege regel
angio

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?

Radiologie
(040) 888 90 00

Nucleaire geneeskunde

(040) 888 90 10

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.15 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving