De afdeling nucleaire geneeskunde is gevestigd op beide locaties van MMC, zowel in Veldhoven als in Eindhoven. Op locatie Veldhoven beschikt de afdeling over een SPECT-CT en een PET-CT. In Eindhoven beschikt de afdeling over een dubbelkopsgammacamera (SPECT).

 

SPECT staat voor single photon emission computed tomography. De daarvoor gebruikte gammacamera heeft twee camerakoppen die de radioactieve straling opvangen die een patiënt uitzendt. De computer zet dit om in een beeld. De gammacamera kan zowel 2D beelden maken (bijvoorbeeld van de voor-, achter- of zijkant van een deel van het lichaam) of een 3D beeld, waarbij de camerakoppen om de patiënt heen draaien. Bij sommige patiënten zal na de SPECT ook een CT worden gemaakt, om te kijken waar een eventuele afwijking zich precies bevindt in het lichaam.

 

PET staat voor positron emission tomography. Bij dit onderzoek wordt een ander type radioactieve middelen gebruikt om aan de patiënt toe te dienen en om vervolgens een beeld te maken. Dit onderzoek wordt met name gebruikt in de oncologie (voor het afbeelden van tumoren) en in de neurologie. Als u een PET ondergaat, wordt er tevens een CT-scan gemaakt. Deze dient er (net als bij de SPECT) voor om preciezer te kunnen vaststellen waar in het lichaam een afwijking precies zit.

 

De voorbereidingen voor een onderzoek zijn niet zozeer afhankelijk van de type camera die gebruikt gaat worden voor een onderzoek, maar van de radioactieve stof die daarvoor gebruikt wordt. Lees voor de specifieke informatie over een onderzoek de patiëntenfolder.

 

Naast de diagnostische onderzoeken met SPECT of PET worden er op de afdeling nucleaire geneeskunde ook nucleaire behandelingen gegeven. Deze vinden poliklinisch plaats en kunnen op beide locaties gegeven worden. Informatie over de behandelingen krijgt u van uw behandelend arts en leest u in de schriftelijke informatie die u krijgt uitgereikt voorafgaande aan of op de dag van de behandeling.

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?

Radiologie
(040) 888 90 00

Nucleaire geneeskunde

(040) 888 90 10

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.15 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving